Droonipiloodi meelespea

Mehitamata õhusõiduki käitaja on õhusõiduki juht ning vastutab lennureeglite rikkumise eest vastavalt lennundusseaduse § 60 14 

- Lennuamet

Selleks et kõik lennutamised läheksid probleemideta tasub meeles pidada järgnevaid punkte:

  • Veendu enne lennutama asumist kas sinu asukohas on tarvis taotleda lennuluba, kas sinu lennuvahend on tehniliselt korras ning tutvu võimalike takistustega õhuruumis
  • Suurim lubatud kõrgus on 152 meetrit, loakohustuslikus alas on suurim kõrgus vastavalt Lennuameti poolt väljastatud lennuloale
  • Kui soovid lennutada kõrgemale tuleb taotleda Lennuametilt spetsiaalset eriluba seitse tööpäeva enne planeeritud lennutamist
  • Ürituste kohal lennutamiseks on tarvis ürituse korraldaja poolne luba
  • Väldi lennutamist rahvamasside kohal, kui see on vältimatu vali selline kõrgus ning lennutrajektoor mis võimaldaks hädaolukorras drooni ohutut maandamist
  • Teavita lennujuhti kui oled loakohustuslikus alas kaotanud kontrolli enda drooni üle, see võimaldab lennujuhil tagada teiste õhuruumis osalejate ohutus


Loe läbi ka Lennuameti peadirektori 09.06.2015 üldkorralduslik ettekirjutus nr 33 mis kirjeldab mehitamata õhusõidukite käitamist Eesti õhuruumis.

© Droonipiloodid.ee • KasutajatingimusedKontaktAPIDROONIÄPP