Kus on vaja lennuluba?

Eestis on loakohustuslikeks aladeks:

  • kontrollitav õhuruum (nt. Tallinna, Tartu ja Ämari lähialad)
  • lennuinfotsoonid (nt. Pärnu, Kärdla ja Kuressaare lennuinfotsoonid)
  • piirangualad (nt. Eesti-Vene riigipiiri vöönd ja looduskaitsealad. Piirangualades lennutamiseks võib vajalik olla ka PPA või Keskkonnaministeeriumi poolne luba)
  • õhuruum alates 152m maapinnast


Kõik loakohustuslikud alad on välja toodud ka esilehe kaardil ning nimekirjana.

© Droonipiloodid.ee • KasutajatingimusedKontaktAPIDROONIÄPP