Lennuloa taotlemise juhis

Lennuloa taotlemine eeldab ühekordse loa olemasolu.

Ühekordse loa saad taotleda nii

 • Tasu riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele. Vajalikud pangarekvisiidid ja info leiad Lennuameti kodulehelt
 • Mine ühekordse loa taotlemise vormi juurde ning täida ja allkirjasta digitaalselt taotluse dokument. Peale dokumendi allkirjastamist edastatakse taotlus automaatselt Lennuametile.
 • Jää ootama Lennuameti poolset vastust taotlusele
 • Peale loa väljastamist Lennuameti poolt võid asuda lennulube taotlema


Lennuloa taotlemine toimub järgmiselt

 • Mine lennuloa taotlemise vormi juurde, määra kaardil lennutamise keskpunkt ja raadius ning täida ära kõik vajalikud väljad
 • Esita taotlus Lennuametile üle vaatamiseks. Lennuamet vastab taotlusele sinu e-posti teel.


Arvesta taotluse esitamisel, et taotlus tuleb esitada

 • vähemalt kolm tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui soovid lennutada drooni madalamal kui 152m loakohustuslikus alas
 • vähemalt seitse tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui soovid lennutada drooni kõrgemale kui 152m olenemata asukohast


Lennuloa olemasolul lennutamine

Kui lennuloa taotlus on rahuldatud ning soovid asuda lennutama tasub silmas pidada järgmisi punkte:

 • Pööra tähelepanu Lennuameti poolsele vastusele, Lennuamet võib loale seada omapoolseid piiranguid, mis võivad erineda taotletud loast (nt. madalam maksimaalne lubatud lennukõrgus)
 • Enne lennutama asumist tuleb võtta ühendust vastutava lennujuhiga. Kontaktandmed leiad Lennuameti poolsest vastusest lennuloa taotlusele.
 • Kui kaotad oma drooni üle kontrolli või raadioside, teavita sellest koheselt vastutavat lennujuhti, nii tagad teiste õhuruumis liiklejate turvalisuse
 • Lennutamine ilma lennujuhiga ühendust võtmata võrdub loata lennutamisega
© Droonipiloodid.ee • KasutajatingimusedKontaktAPIDROONIÄPP