Kasutajatingimused

Registreeruma on oodatud kõik Eesti droonipiloodid kelle kasutatav tehnika kuulub mõne leheküljel kuvatava tehnikakategooria alla.


Lehekülg droonipiloodid.ee on keskkonna alla kuuluv veebisait ning selle kaudu pakutavad välised võimalused.
Lehekülge haldab Friday Solutions UÜ (registrikood 12969966, www.friday.ee), (edaspidi: haldaja).
Lehekülje kasutaja on lehekülge külastav või kasutajaks registreerunud inimene või ettevõte (edaspidi: kasutaja).

Lehekülg on sõltumatu Lennuametist ning Eestis tegutsevatest droonindusele suunatud eraettevõtetest ning ei taotle oma tegevusega kasumit.


Lehekülje haldaja kohustub

 • Hoidma kasutajate lisatud infot turvaliselt, koguma ainult teenuse pakkumiseks vajaliku infot kasutaja nõusolekul, ning järgima kehtestatud isikuandmete kaitsenõudeid
 • Mitte jagama kasutajate isikliku infot kolmandate osapooltega. Kasutaja isikliku info alla ei kuulu avalik lehekülje toimimiseks mõeldud info nagu kasutaja poolt profiilile määratud nimi, profiili tüüp, kasutatava tehnika kategooria ja kasutaja profiili aadress, k.a. info mille avaldamise on kasutaja lehekülje kasutamisel lubanud vastavalt privaatsussätetele
 • Austama kasutaja privaatsusvalikuid
 • Kasutaja soovil eemaldama kasutaja isikliku info leheküljelt või väljastama koopia kasutajat puudutavatest andmetest mida hoiustatakse lehekülje andmebaasis


Lehekülje valdaja ei vastuta

 • Leheküljel leiduvate kolmandate osapoolte veebiaadressite viidete toimivuse või turvalisuse eest
 • Kasutajate poolt leheküljele lisatud sisu eest
 • Kolmandate osapoolte (näiteks statistikat koguvate teenuste) tegevuse eest


Lehekülje kasutaja kohustub

 • Registreerumisel nõustuma käesolevate kasutajatingimustega
 • Sisestama lehele korrektset infot nii enda kui endapoolt kasutatava tehnika ja pakutavate teenuste kohta
 • Mitte avaldama sisu mille autoriõigused talle ei kuulu
 • Mitte avaldama vaenu või viha õhutavat sisu
 • Andma lehekplje haldajale loa endapoolt sisestatud andmete ja sisu töötlemiseks teenuse toimimise tarbeks
 • Mitte lisama foto- või videogaleriisse sisu mis ei ole otseselt seotud droonifotograafia või -videograafiaga ning mille näol ei ole tegemist sisuga mis oleks jäädvustatud kasutades selleks drooni
 • Hoidma endapoolt sisselogimiseks kasutatavad andmed turvaliselt, et vältida kolmandate osapoolte ligipääsu kasutaja profiilile


Lennuloa taotluse ning ühekordse loa taotluse esitamine

 • Mehitamata õhusõiduki käitamise loa taotluse esitamine on kõigile kasutajatele tasuta. Taotluse esitamine ei eelda lehekülje kasutajaks registreerumist, küll aga annab registreeritud kasutajana taotluse esitamine võimaluse saada paremat ülevaadet endapoolt esitatud taotluste kohta ning võimaldab taotlusi esitada eeltäidetud vormi kaudu
 • Lennuloa taotlemise teenuse pakkumiseks salvestatakse teiepoolt sisestatud info andmebaasi
 • Ühekordse loa taotluse esitamine on mugavusteenus mis on võimaldatud ainult sisselogitud kasutajatele
 • Ühekordse loa taotluse allkirjastamist vahendab Smart ID Estonia OÜ
 • Ühekordse loa taotluse edastamisel Lennuametile ei salvestata lehekülje andmebaasi Teie isikukoodi/registrikoodi, postiaadressit, lisainfot, pilootide nimesid ja isikukoode ega allkirjastamata dokumenti.
 • Lehekülje haldaja ei garanteeri esitatud taotluste rahuldamist, taotlusi vaatab läbi Lennuamet kes annab esitajale vastuse taotluses märgitud e-posti aadressi teel, lehekülje haldaja roll on pakkuda automaatset vormistamist ja Lennuametile esitamise võimalust taotluse esitamise protsessis


Õigused leheküljel leiduvale sisule

Leheküljel leiduva sisu autoriõigused kuuluvad lehekülje haldajale, v.a. järgnevatel juhtudel:

 • Kasutajate lisatud sisu nagu fotod, videod, profiili andmed kuuluvad vastava sisu lisanud kasutajale,
 • Sisu mille juures on välja toodud viide originaalautorile kuulub originaalteose autorile

Leheküljel leiduva sisu kasutamine väljaspool lehekülge on lubatud ainult vastaval loal (lehekülje haldaja, viidatud originaalautor või sisu lisanud kasutaja)

 • Kasutajate lisatud sisule on leheküljel võimalusel lisatud juurde lisaja nimi ning viide kasutaja profiilile, v.a. olukorras kus kasutaja sisu kasutatakse leheküljega seonduvates sotsiaalmeediapostitustes või uudistes (k.a. promosisu).
 • Sisu originaalautoril on õigus teavitada lehekülje haldajat kui ta ei soovi, et tema sisu kasutataks muudmoodi kui lehekülje üldine funktsionaalsus seda ette näeb.

Leheküljele sisu lisanud kasutaja annab leheküljele õiguse kasutada enda sisu lehekülje kõigis funktsioonides.


Privaatsuskaitse

Lehekülje haldaja kogub lehekülje toimimiseks ning statistika koostamiseks kõigi kasutajate ning külastajate kohta erinevat anonüümset või seostatavat teavet. Enamus seostatavast teabest ei ole leheküljel avalikult juurde pääsetav ning on vajalik vaid lehekülje funktsioonide toimimise tarbeks. Kogutava seostatava teabe hulka kuulub näiteks:

 • Kasutaja poolt profiilile lisatud andmed (nimi, e-post, umbkaudne asukoht, kasutatav tehnika jne.)
 • Kasutaja kasutatav tehnika ning fotode umbkaudne asukoht kui kasutaja on lisanud galeriisse fotosid ning foto EXIF andmetes on välja toodud tehnikat puudutav info
 • Kasutaja planeeritavad droonilennud kui kasutaja on kasutanud lehekülge lennuloa taotluste esitamiseks

Lehekülg kasutab kolmandate osapoolte teenuseid anonüümse külastatavus statistika kogumiseks (Google Analytics) ning ei vastuta antud teenuste kasutajatingimuste ning kogutava info eest.

Lehekülg ei salvesta kasutaja hetke-asukohta kui kasutaja on lehekülje kaardirakendusele andnud loa enda asukohale ligipääsemiseks.


Täiendav info

 • Ühe piloodi või ettevõtte kohta võib luua ainult ühe profiili
 • Lehekülje haldajal on õigus eemaldada kasutajatingimusi eiranud kasutaja profiil ja sisu kogu leheküljelt ilma ette teatamata
 • Ettevõtte profiili korral on kasutajal õigus jagada ühte profiili mitme sama ettevõttesisese inimese vahel
 • Kasutaja poolt leheküljele laetud sisu autoriõigused kuuluvad sisu lisanud autorile ning lehekülg kasutab seda sisu ainult koos viitega sisu lisanud kasutajale
 • Lehekülje kataloogide kasutamine ei eelda kasutajaks liitumist
 • Lehekülg ei tegutse ärilistel eesmärkidel ja on sõltumatu teistest droonindusega tegelevatest ettevõtetest
 • Lehekülje haldaja võib kasutajatingimusi muuta ette teatamata, avaldades muudatused käesoleval lehel


Lehekülje kontaktandmed

Friday Solutions UÜ
droonipiloodid@friday.ee

© Droonipiloodid.ee • KasutajatingimusedKontaktAPIDROONIÄPP