Ühekordse loa taotlemine

s

1. Tasu riigilõiv

Ühekordne luba on Lennuameti poolt lennundusseaduse alusel väljaantav haldusakt, mis annab isikule õiguse käitada mehitamata õhusõidukit loakohustuslikes alades vastavalt ühekordsele loale kantud tingimustele. Ühekordne luba kehtib üks aasta ning Lennuamet annab selle välja viie tööpäeva jooksul.

Taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 45 eurot.

Juhised ja pangarekvisiidid riigilõivu tasumiseks leiad Lennuameti koduleheküljelt

2. Täida ning allkirjasta taotlus

Taotluse täitmine ning allkirjastamine on täiendav mugavusteenus mis on saadaval ainult sisselogitud kasutajatele...
© Droonipiloodid.ee • KasutajatingimusedKontaktAPIDROONIÄPP